VIK vzdelávanie kurzy školenia semináre
Sídlo: Jadrová 19, 821 02 Bratislava
Miesto konania kurzov: Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
Mobil: 0911 334 598
Tel/Fax: 02 4341 4421

Vitajte na stránkach VIK s.r.o.

NOVINKY V NAŠEJ PONUKEElektronická publikácia

Evidencia a ohlasovanie odpadov - druhé vydanie


Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii

PUBLIKÁCIEBiznis etiketa

EIA - Praktické aplikácie noviel zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

ODPADY - Evidenčné listy a ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom

e-DOVOZ – automatizácia dovozu tovaru


Termíny všetkých našich podujatí nájdete v sekcii AKTUÁLNE TERMÍNY
VIK s.r.o. sa zaoberá poskytovaním vzdelávacích služieb.
Naše vzdelávacie programy sú pre všetky vekové kategórie so všestrannou náplňou vzdelávania.

Organizujeme kurzy, školenia, semináre pre podnikateľov, širokú verejnosť a pre všetkých tých, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti.

Školenia sú organizované pre menší počet účastníkov (štandardne do 10), preto je v rámci nich vytvorený dostatočný priestor aj pre riešenie individuálnych otázok a problémov.

Obsah vzdelávacích podujatí je možné po dohode upraviť na mieru a uskutočniť ich aj priamo u klienta.

V oblasti odpadového hospodárstva poskytujeme tiež individuálne konzultácie a poradenstvo.


Stiahnite si Prihlasovací formulár pre všetky naše vzdelávacie programy.
!!! POZOR ZMENA MIESTA KONANIA KURZOV !!!
Od 1.7.2017 sídlime na novej adrese:
Ružinovská 1/4814, 821 02 Bratislava


(Bezbariérový prístup)
Medzi naše priority patrí:
- Pripraviť na vysokej odbornej úrovni klientov tak, aby obstáli v silnej konkurencií.
- Zabezpečiť vzdelávacie aktivity na vysokej odbornej úrovni.

Teoretické a odborné vedomosti získavajú naši klienti od odborných pedagógov pôsobiacich na rôznych vysokých školách a odborných konzultantov z praxe.

Radi Vás privítame ako nášho klienta!


MAPA STRÁNOK
© 2006 - 2017 VIK s.r.o. - kurzy, školenia, semináre